DAT158-1 19H Maskinlæring og videregående algoritmer

Nyleg aktivitet i DAT158-1 19H

Ingen nylege meldingar
Du har ikkje meldingar å vise i straumen enno. Når du deltek på eit emne, kjem du til å sjå at straumen blir fylt opp med meldingar frå diskusjonar, karakteroppdateringar, private meldingar mellom deg og andre brukarar osv.