Canvas hjelpesider for HVL

Nyleg aktivitet i CANVAS-HJELP

Ingen nylege meldingar
Du har ikkje meldingar å vise i straumen enno. Når du deltek på eit emne, kjem du til å sjå at straumen blir fylt opp med meldingar frå diskusjonar, karakteroppdateringar, private meldingar mellom deg og andre brukarar osv.
Offentleg domene Emneinnhaldet er eit tilbod gjennom ein Offentleg domene-lisens. Innhaldet i emnet er underlagt denne lisensen om ikkje anna er notert.